• Eιδικός Ορθοδοντικός - Παναγιώτα Γκόλιαρη D.D.S,Msc
  • Κλείστε ραντεβού
  • 2341 075299 / 6978 398188

  Η πρώτη σας επίσκεψη

  Στην πρώτη επίσκεψη δεν βάζουμε ποτέ σιδεράκια!

  O σκοπός της πρώτης επίσκεψης είναι η γνωριμία μεταξύ ορθοδοντικού και ασθενή, η δημιουργία ενός κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης, καθώς και η παρουσίαση των επιθυμιών του ασθενούς. Σ’ αυτήν την πρώτη επίσκεψη θα διαπιστωθεί εάν υπάρχει ανάγκη ορθοδοντικής θεραπείας και ο κατάλληλος χρόνος έναρξης αυτής.

  Βασικός μας στόχος κατά την πρώτη επίσκεψη του παιδιού με τους γονείς του είναι να υπάρξει μια πρώτη οικοδόμηση σωστής επικοινωνίας και φιλικής προσέγγισης με το παιδί (που στη συνέχεια θα το αναφέρουμε με τον όρο «ασθενή») για μια σωστή εξοικείωσή του με το περιβάλλον του ιατρείου και με την ορθοδοντικό, καθώς και μια  πλήρη ενημέρωση των γονέων. 

  Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι  η λήψη  «ιατρικού και οδοντιατρικού ιστορικού» για τη διαπίστωση γενικών νοσημάτων, τυχόν  αλλεργιών και οδοντιατρικών συμβάντων,  που θα καθορίσουν την απόφαση για τη θεραπεία και τη διάρκεια της, καθώς και τις τεχνικές που θα εφαρμοστούν. Στα παιδιά η λήψη ιατρικού και οδοντιατρικού ιστορικού λαμβάνεται με τη βοήθεια των γονέων.

  Στο ιατρικό ιστορικό, νοσήματα όπως διαβήτης, καρδιοπάθειες και ενδοκρινολογικές διαταραχές, εφ’ όσον είναι ελεγχόμενα και παρακολουθούνται από τον αρμόδιο γιατρό, δεν αποτελούν αιτία μη έναρξης θεραπείας. Στο οδοντιατρικό ιστορικό περιλαμβάνεται  και η κλινική εξέταση της περιοχής του στόματος, ώστε να αποκλείσουμε την ύπαρξη παθογένειας στην περιοχή των δοντιών , των γνάθων κλπ.

  Σε περίπτωση κακής στοματικής υγιεινής πιθανόν να απαιτείται παραπομπή στο γενικό οδοντίατρο για σφραγίσματα ή και φθορίωση των δοντιών του. Η ορθοδοντικός θα δώσει συμβουλές στο παιδί και στους γονείς, για τις σωστές διατροφικές συνήθειες που πρέπει να αποκτήσει, όπως και για τον τρόπο χρήσης της οδοντόβουρτσας, έτσι ώστε τα παιδιά να διατηρούν άριστη στοματική υγεία.

  Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεκινά η ορθοδοντική θεραπεία εφόσον υπάρχει βλάβη στα δόντια του παιδιού, ακόμα κι αν αυτό είναι μια απλή ουλίτιδα (φλεγμονή των ούλων).Πρώτα εξασφαλίζουμε την απόλυτη στοματική υγεία και στη συνέχεια προχωρούμε στην ορθοδοντική θεραπεία.

  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την κλινική εξέταση ότι υπάρχει  οδοντιατρικό πρόβλημα, καλό θα είναι η ορθοδοντική θεραπεία να αρχίσει λίγο αργότερα (π.χ. μετά από κάποιους μήνες), αλλά όμως απαιτείται η καταγραφή της παρούσας (αρχικής) κατάστασης του παιδιού  με τη λήψη εξωστοματικών και ενδοστοματικών φωτογραφιών, καθώς και η λήψη αποτυπωμάτων για την κατασκευή εκμαγείων.          Ο ρόλος αυτών των στοιχείων είναι καθοριστικός για τη μακροπρόθεσμη παρακολούθηση, την ακριβή διάγνωση και  τη σωστή θεραπεία του παιδιού όταν θα επανέλθει  μετά από λίγο καιρό.

  Εφόσον διαπιστωθεί από την κλινική εξέταση ότι υπάρχει ορθοδοντικό πρόβλημα  και εφόσον το επιθυμούν οι γονείς, ακολουθεί η δεύτερη επίσκεψη για τη λήψη των διαγνωστικών στοιχείων,τα οποία είναι απαραίτητα για τη λεπτομερή μελέτη της περίπτωσης, την ακριβή διάγνωση και την κατάρτιση του σχεδίου θεραπείας.

   

  Διαγνωστικά στοιχεία 

  Όλα τα παρακάτω αναφερόμενα διαγνωστικά στοιχεία δεν προκαλούν πόνο ούτε  δημιουργούν φοβίες στα παιδιά  και διεξάγονται άνετα.

   (Στοιχεία που λαμβάνονται από την  ορθοδοντικό στο ιατρείο της)

  Αποτυπώματα: Τα αποτυπώματα είναι η αρνητική αποτύπωση των δοντιών και είναι απαραίτητα για την κατασκευή των εκμαγείων από τον οδοντοτεχνίτη ή την ορθοδοντικό. Τα εκμαγεία, είναι γύψινα ομοιώματα της οδοντοστοιχίας πάνω στα οποία γίνονται μετρήσεις ούτως ώστε να υπολογιστεί πώς θα διευθετηθούν τα δόντια και προς ποια κατεύθυνση θα γίνουν οι μετακινήσεις κλπ.

  Ψηφιακές Εξωστοματικές και Ενδοστοματικές φωτογραφίες:  Οι ψηφιακές εξωστοματικές και ενδοστοματικές φωτογραφίες, μάς επιτρέπουν να καταγράψουμε αρκετά στοιχεία του προσώπου και του στόματος και συμβάλλουν στη λεπτομερή μελέτη και κατάρτιση του σχεδίου θεραπείας από την ορθοδοντικό, τη μακροπρόθεσμη παρακολούθηση του ασθενή αλλά και τη σύγκριση των αποτελεσμάτων πριν και μετά τη θεραπεία.

  Μ’ αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παρουσιάσουμε σύντομα αλλά και με ακρίβεια στον ασθενή μας και στους γονείς του  τι σκεφτόμαστε για την τελική θέση και το σχήμα των δοντιών του,   μετά την ολοκλήρωση της  θεραπείας.

   

  (Στοιχεία που λαμβάνονται σε εξειδικευμένα ακτινολογικά εργαστήρια, ύστερα από παραπομπή της ορθοδοντικού)

  Ψηφιακή πανοραμική ακτινογραφία: Η τεχνική της πανοραμικής ακτινογραφίας επιτρέπει την απεικόνιση ολόκληρης της οδοντοστοιχίας και μας δίνει μια γενική άποψη και των δύο γνάθων μαζί.Επίσης  χρησιμοποιείται για τη διάγνωση οδοντικών παθήσεων, το σχεδιασμό θεραπειών, χειρουργικών επεμβάσεων, καθώς και την εκτίμηση του αποτελέσματός τους.

  Ψηφιακή πλάγια κεφαλομετρική ακτινογραφία: Η πλάγια κεφαλομετρική ακτινογραφία του κρανίου απεικονίζει όλα τα οστά της κεφαλής, τα δόντια και τα οστά του προσώπου από πλάγια όψη. Η ανάλυση της κεφαλομετρικής ακτινογραφίας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των διάφορων ορθοδοντικών προβλημάτων, την απόφαση αν απαιτούνται  εξαγωγές ή όχι, καθώς επίσης και στην κατάρτιση του σχεδίου θεραπευτικής αντιμετώπισης κάθε μιας περίπτωσης ξεχωριστά.

  Ενδεχομένως με βάση τα ευρήματα των παραπάνω στοιχείων να απαιτηθούν επιπλέον εξειδικευμένες εξετάσεις,όπως 3D(τρισδιάστατη) αξονική τομογραφία κλπ.,οι οποίες θα υποδειχθούν από την ορθοδοντικό, για να υπάρχει μια πληρέστερη εικόνα του ασθενούς.

  Όλα τα αποτελέσματα των παραπάνω διαγνωστικών στοιχείων,  μαζί με τις λεπτομέρειες που αφορούν τη διάρκεια της θεραπείας, τον αριθμό των συνεδριών-επισκέψεων και το κόστος αυτής,  θα συζητηθούν αναλυτικά σε επόμενη επίσκεψη με την  Ορθοδοντικό.

  Η πρώτη επίσκεψη του ενήλικα ακολουθεί την ίδια διαδικασία με αυτή του παιδιού.

  Στόχος μας είναι η κατανόηση των προσδοκιών του ασθενή, η πλήρης ενημέρωση του, καθώς και η εύρεση του κατάλληλου τύπου θεραπείας γι’ αυτόν. (Προτείνουμε πριν προχωρήσετε στη μελέτη των παρακάτω, να διαβάσετε  με προσοχή όσα αναφέρουμε στην ενότητα για την επίσκεψη του παιδιού).

  Και στον ενήλικα προχωρούμε στη λήψη του «ιατρικού και οδοντιατρικού ιστορικού». Ισχύουν και εδώ τα αναφερόμενα παραπάνω για τα γενικά νοσήματα όπως διαβήτης, καρδιοπάθειες και  ενδοκρινολογικές διαταραχές κλπ.

  Επιπλέον αναφέρουμε ότι η περιοδοντίτιδα δεν παρεμποδίζει την έναρξη θεραπείας, εφόσον έχει θεραπευτεί η φλεγμονή και τηρούνται οι κανόνες στοματικής υγιεινής.

  Σε εγκυμονούσα σκόπιμο θα ήταν να μην ξεκινά η ορθοδοντική θεραπεία με την έναρξη της εγκυμοσύνης. Οι κίνδυνοι αφορούν στην υπερπλασία των ούλων (διακύμανση ορμονών), στην απώλεια οστού, καθώς και την απορρόφηση των ριζών. Δεδομένου ότι αποφεύγεται η λήψη ακτινογραφιών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, κρίνεται απαραίτητο η ορθοδοντική θεραπεία να αναβάλλεται για μετά την ολοκλήρωση τής εγκυμοσύνης.

  Σε περίπτωση  ήδη διεξαγόμενης ορθοδοντικής θεραπείας πριν την εγκυμοσύνη, η ασθενής θα πρέπει να ενημερώνεται για τους πιθανούς κινδύνους, ενώ η θεραπεία θα πρέπει να περιορίζεται σε ήπιες μετακινήσεις δοντιών κατά το τελευταίο τρίμηνο της κύησης.

  Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεκινά η ορθοδοντική θεραπεία του ενήλικα εφόσον υπάρχει βλάβη στα δόντια του, ακόμα κι αν αυτό είναι μια απλή ουλίτιδα (φλεγμονή των ούλων). Πρώτα εξασφαλίζουμε την απόλυτη στοματική υγεία με την παραπομπή του στο γενικό οδοντίατρο για τη θεραπεία των τυχόν υπαρχουσών οδοντιατρικών παθήσεων και στη συνέχεια προχωρούμε στην ορθοδοντική θεραπεία.

  Και  στον ενήλικα εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει ορθοδοντικό πρόβλημα προχωρούμε εφόσον το επιθυμεί ο ίδιος στη δεύτερη επίσκεψη με τη λήψη των ίδιων παραπάνω αναφερόμενων διαγνωστικών στοιχείων όπως : αποτυπώματα, ψηφιακές εξωστοματικές και ενδοστοματικές φωτογραφίες, ψηφιακή πανοραμική ακτινογραφία και ψηφιακή πλάγια κεφαλομετρική ακτινογραφία (εφόσον κρίνεται αναγκαία).

  Όλα τα αποτελέσματα των παραπάνω διαγνωστικών στοιχείων,  μαζί με τις λεπτομέρειες που αφορούν τη διάρκεια της θεραπείας, τον αριθμό των συνεδριών-επισκέψεων και το κόστος αυτής,  θα συζητηθούν αναλυτικά σε επόμενη επίσκεψη με την  Ορθοδοντικό.